Kontynuując temat Unii…

Kategorie Historia

Kontynuując temat Unii Lubelskiej, polecam grafikę poniżej. Dane na mapce w górnej części wskazują całościowy dochód skarbu państwa z poszczególnych województw, a na dolnej mapce dochód per capita.

I po co nam były te bezwartościowe stepy na wschodzie, które nieustannie musiały być bronione przed Moskwą, Tatarami, Turcją oraz Kozakami?

#polska #rzeczpospolita #historia #mapporn #unialubelska