Rzadkie zdjęcie ukazujące…

Kategorie Historia

Rzadkie zdjęcie ukazujące zbliżające się ludobójstwo Ormian popełnioną przez armię Turecką w Imperium Osmańskim.

1917 r. KOLORYZOWANE
#eu4 #historia #takbylo #ciekawostkihistoryczne