Właśnie znalazłem komentarz…

Kategorie Historia

Właśnie znalazłem komentarz na wykopie, na którym pewien komunista publicznie neguje stalinowskie ludobójstwa na Ukrainie nazywając je… kapitalistyczną i nazistowską propagandą. [pic rel]

Ponad 6 milionów ludzi zmarło na #ukraina z głodu, w niewyobrażalnych męczarniach, a jakaś grupka wioskowych głupków 80 lat później uznaje, że to wszystko było zmyślone.

Coraz częściej myślę czy nie przestać być pobłażliwym i nie zacząć słać pism do IPN i prokuratury, jako że w polskim systemie prawnym negowanie nazistowskich i komunistycznych ludobójstw jest karalne.

Ustawa o IPN z 1998 roku, art 55:

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy, jest przestępstwem ściganym z urzędu zagrożonym grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości

art 1 pkt 1:

popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:

– zbrodnie nazistowskie,
– zbrodnie komunistyczne

Swoją drogą gratuluję @Moderacja: na waszym portalu popełnia się przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, a osoba je popełniająca nie dostaje nawet bana xD

#4konserwy #bekazlewactwa #neuropa #historia #moderacjacontent